آفت کش | فروشگاه سموم تضمینی دفع آفات خانگی

قویترین و اثرگذارترین سم کشنده

مگس | سوسک | موش | موریانه | مورچه | مار | پشه | مارمولک | ملخ | عقرب | عنکبوت | رتیل | زنبور | شپش | ساس | کک | هزار پا | کنه

 

هر نوع آفات ، حشره و جونده ای که ناقل بیماری است را به هلاکت برسانید

سعی شده در تمامی سموم قابل ارائه توسط آفت کش، از موادی استفاده شود که بعد از مصرف در محل مورد نظر لکه و بو بر جای نگذارند، از کشنده های بی خطر نسبت به انسان و دیگر حیوانات خانگی مانند سگ و گربه استفاده شده است

 

ارائه مشاوره رایگان جهت خرید سم مناسب و اثرگذار هر موجود توسط آفت کش انجام می شود

سم ضد موریانه ترمیدور


سفارش سم از طریق:
Background Image
×